Met dié dat die Landbank in duie gestort het ten spyte van die vele reddingsboeie wat die regering uitgegooi het, sit vele boere met ‘n ernstige penarie rondom inset-finansiering.Indien die Landbank nie heeltemal met ‘n kundige bestuurspan geherstruktureer word sonder dat die owerheid op ideologiese vlak inmeng nie, kan die landbousektor dié bank maar groet as ‘n rolspeler in finansiering.

Dit is vir die Transvaalse Landbou-unie Suid-Afrika (TLU SA) bykomend hartseer aangesien die Landbank destyds gestig is uit ‘n besluit van die Transvaalse Landbou-unie kongres. Die eiesoortige behoeftes ten opsigte van finansiering wat landbou verg, maak dat ‘n effektiewe en suksesvolle Landbank inderdaad ‘n noodsaaklike is.

Die prys van regstellende aksie was hier net te groot.Volgens die TLU SA staan handelsbanke se deure wel oop vir boere vir finansiering. Daar was reeds ook gesprekke met die onderskeie banke in die verband gevoer.

Wat wel belangrik is vir lede is dat hulle moet besef dat op die einde van die dag gaan dit oor die terugbetaal vermoë van ‘n kliënt wat sekerlik in die dae die grootste en belangrikste aspek is wat bewys moet word tydens aansoek.

‘n Paar aspekte wat gewis van toepassing sal wees:

• Aansoekers moet verseker dat die laaste paar jaar se geouditeerde state beskikbaar gestel kan word

• ‘n Goeie uitvoerbare besigheidsplan moet voorgelê word waarin daar duidelik op ‘n realistiese wyse uitgewys word hoe die lening gediens gaan word

• Moet voldoen aan die FICA (Financial Intelligence Act) vereistes

• Oor watter geskiedenis beskik die aansoeker van ander skuld en hoe is dit terugbetaal

• Goeie kontantvloei projeksie

• Wees volledig, eerlik en deursigtig in die aansoek

• Kom beloftes na en hou die bank volledig op hoogte van enige verandering in omstandighede

• Doen betyds die beplanning en aansoek vir finansiering. Dit neem ongelukkig tyd alvorens goedkeuring gegee kan word al dan nie

• Die bank behoort in ‘n sekere sin eintlik deel te wees van die bestuurspan sodat hulle deur-lopend op hoogte is van alle verwikkelinge

• Die rekord by SARS moet skoon wees.

>